Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 01-08-2017:  49 STU-studerende 
 
 

Antal medarbejdere

På STU-fredericia er ansat 8 lærere og 7 pædagoger, hvoraf 5 er på deltid (svarende til 4,9 fuldtidsstillinger), samt 1 leder 

Endvidere 1 seniorjobber og 1 deltidsansat